อุปกรณ์ขายไอศกรีม

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เพิ่มเติมในร้านไอศกรีม ได้แก่

- เครื่องทำเครป
- เครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ 3 รส
- เครื่องทำโคน