วัตถุดิบไอศกรีมวัตถุดิบอื่นๆที่เป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีม

รายการ  วัตถุดิบ  ขนาดบรรจุต่อถุง (กรัม) 
1 Powdered milk (นมผง) 1,000.00
2 หางนมผง (whey) 1,000.00
3 Non-dairy creamer  (ครีมเทียม) 1,000.00
4 Maltodextrin  (มอลโตเดร็กตริน) 1,000.00
5 Dextrose (เดร็กโตรส) 1,000.00
6 สารให้ความหวานแทนน้ำตาล
(Maltitol powder)
1,000.00
7 Stabilizer for milk 1,000.00
8 Stabilizer for fruit 1,000.00
9 ผงชาเขียว   (Green Tea powder) 1,000.00